01/03/2019 přidány nové fotky do řad 151, 163, 193, 230, 242, 362, 371, 471, 480, 640, 749, 754, 810, MVTV 2 a 1216 ÖBB, založena nová řada 189

01/01/2019 přidány nové fotky do řad 230, 362, 560, 704, 730, 742, 751, 754, 810, 814, 914 a 961

01/07/2018 přidány nové fotky do řad 150, 151, 163, 193, 350, 362, 380, 386, 471, 480, 660, 680, 750, 754, 971 a PA 300, založena nová řada EP09 PKP

01/06/2018 přidány nové fotky do řad 123, 151, 193, 242, 263, 362, 363, 383, 471, 480, 740, 749, 750.7, 754, 810, 814, 971, 464.1, 805.9 a 1216 ÖBB

01/05/2018 přidány nové fotky do řad 130, 150, 151, 163, 230, 480, 735, 749, 750.7, 751, 754, 801, 854, 954 a 464.2, založeny nové řady 193, 812, 405.95 a 425.95

01/04/2018 přidány nové fotky do řad 122, 150, 151, 162, 163, 230, 240, 242, 263, 350, 362, 363, 380, 386, 480, 560, 749, 751, 754, 810, 830, Railjet a 183, založena nová řada MV 97

01/01/2018 přidány nové fotky do řad 113, 130, 150, 151, 162, 163, 242, 263, 350, 363, 380, 560, 640,
740, 749, 750, 751, 753.7, 754, 810, 814, 830, 914, Railjet, MUV 69 a 464.2, založeny nové řady 383,
660, M27.0 a 183

01/09/2017 přidány nové fotky do řad 122, 150, 151, 162, 163, 240, 242, 362, 363, 363.5, 380, 480,
560, 720, 740, 742, 749, 750, 750.7, 753.7, 754, 770, 810, 814, 842, 854, 954, 961 a 1216 ÖBB,
založeny nové řady 386, 640, Railjet a BN 60H

01/09/2016 přidány nové fotky do řad 240, 242, 362, 363.5, 703, 740, 742, 750.7, 754, 841 a 354.1, založeny nové řady 703.7 a 797.7

01/02/2016 přidány nové fotky do řad 123, 130, 151, 162, 163, 230, 242, 362, 363, 363.5, 480, 750.7,
754, 842, 954 a 1216 ÖBB

01/01/2016 přidány nové fotky do řad 150, 162, 163, 230, 240, 242, 350, 362, 363, 480, 742, 750,
750.7, 754 a 810

01/09/2015 přidány nové fotky do řad 151, 163, 362, 363.5, 705.9, 753.7, 841, 1216 ÖBB a MUV 69.2, založeny nové řady 113 a DGKU 5

01/08/2015 přidány nové fotky do řad 162, 350, 362, 363.5, 749, 750.7, 754, 810, 814, 914 a 1216 ÖBB

01/05/2015 přidány nové fotky do řad 230, 242, 350, 362, 560, 750.7, 751, 754, 961 a 1216 ÖBB

01/02/2015 přidány nové fotky do řad 230, 242, 362, 742, 810 a 814, založena nová řada PA 300

01/01/2015 přidány nové fotky do řad 362, 750, 750.7, 754, 814 a 475.1

01/12/2014 přidány nové fotky do řad 242, 362, 750.7, 754, 842, 954 a 475.1

01/11/2014 přidány nové fotky do řad 230, 350, 650, 742, 751, 799, 801, 814, 850, 851, 854, 961,
475.1 a 1216 ÖBB

01/10/2014 přidány nové fotky do řad 151, 350, 362, 363, 480, 750.7, 753.7, 754, 961 a 1216 ÖBB, založena nová řada ER20 LTE

01/09/2014 přidány nové fotky do řad 123, 150, 151, 162, 363, 380, 480, 680 a 810

01/08/2014 přidány nové fotky do řad 213.9, BN 30, BS 80, založeny nové řady 1435 CS40A, BN 30U, BND 30, DH 70 D1 a DH 120

01/07/2014 přidány nové fotky do řad 151, 725, 753, 781, 971, 1216 ÖBB a 464.0, založeny nové řady 103, 371, 480, 701, 300.6 a 524.1

01/06/2014 přidány nové fotky do řad 230, 242, 350, 362, 754 a 1216 ÖBB, založena nová řada
UNIMAT 09

01/05/2014 přidány nové fotky do řad 210, 230, 242, 350, 362, 742, 754, 814, 961 a 1216 ÖBB

01/04/2014 přidány nové fotky do řad 230, 242, 350, 362, 380, 560 a EU45 PKP

01/03/2014 přidány nové fotky do řad 242, 350, 362, 363, 560, 750, 753.7 a 1216 ÖBB

01/02/2014 přidány nové fotky do řad 230, 240, 242, 263, 350, 363 a 380, založena nová řada 961

01/01/2014 přidány nové fotky do řad 242, 350, 362, 380, 750, 750.7, 754, 814, 842 a 475.1

Aktuality - archiv